Linked by Thom Holwerda on Sat 22nd Oct 2011 22:24 UTC
PDAs, Cellphones, Wireless Remember back when Nokia jumped to Windows Phone 7, abandoning all other platforms and future directions? Remember Elop's infamous 'burning platform' memo was coveniently 'leaked' to the web? Remember how Elop claimed Windows Phone 7 was the only way forward, since nothing else inside the company would be ready for prime time soon enough? Remember how I thought this was a very good and sane decision? Well, the first reviews of what will be the only MeeGo handset from Nokia (the N9) are in, and well... To whoever decided to go WP7 and ditch MeeGo: I don't like you. To myself: I'm an idiot for arguing this was a good idea.
E-mail Print r 11   · Read More · 118 Comment(s)
Thread beginning with comment 493830
To view parent comment, click here.
To read all comments associated with this story, please click here.
przemo_li
Member since:
2010-06-01

To nie wady MeeGo sprawiły, że nie ma gier, ale świadome decyzje Nokii. Przecież od miesięcy trombiła, że to ostatni telefon z MeeGo. Więc jak chcesz mieć na niego dużo programów?


Z drógiej strony aplikacje dla MeeGo działają na najnowszych Symbianach! A te z symbianów działają na MeeGo!!!

Więc rynek jest potencjalnie ogromny. Ale po co się w to pchać jeśli Symbian umiera (powoli ale jednak), a MeeGo to chodzący trup?

A aby aplikacja Symbianowa działała na MeeGo musi być ona oparta o Qt. A skoro uczyć się czegoś nowego, to czemu nie API iOSa lub Androida? Albo choćby WinP7 skoro to z nim Nokia wiąże przyszłość?

Reply Parent Score: -3